logo logo
  • O nás

Naše poslanie

Spoločnosť o ľuďoch
a pre ľudí

Impulzom k vzniku „ľudskej“ spoločnosti bola snaha o zvyšovanie technologickej i personálnej úrovne v pracovnom prostredí a následná podpora jednotlivcov, pretože správne profesionálne zameranie a zdravé silné sebavedomie vyvoláva pozitívne stavy, a tým priamo aj príjemné pracovné a životné prostredie. Takéto prostredie je potrebné na dodržiavanie etických a morálnych pravidiel, prírodných zákonitostí a samotného ľudského rozmeru vôbec.

Ak máte chuť na sebe pracovať, cítite potrebu zmeny, nemáte dostatok síl, prípadne máte pocit, že Vám nie sú naklonené okolnosti, sme pripravení a ochotní Vám pomôcť. Možnosť, ako pohnúť systémom a „drvivou väčšinou“, je pohnúť sám sebou, a čím viac jednotlivcov sa vráti k sebe, tým skôr stretnete ľudí s úsmevom na tvári a pokojom v duši.

Ak sme Vás neoslovili a máte pocit, že zmena nie je potrebná, súhlasíme aj s takýmto postojom, je to Vaše právo a voľba.

Želáme Vám veľa síl a vytrvalosti vo Vami zvolenom spôsobe práce a života.

Ciele

Cieľom je priniesť zákazníkom vždy tie najnovšie poznatky z oblasti informačných technológií a zároveň zabezpečiť vysokú odbornú úroveň.

Profesionálny tím

Sme schopní naplniť aj náročné požiadavky našich zákazníkov vlastnými silami alebo prostredníctvom externých pracovníkov a partnerských firiem.

Vízia

Chceme byť stabilnou spoločnosťou poskytujúcou špičkové technológie s ľudským prístupom bez straty profesionálneho prístupu.

Inovácie

Obrovský rozvoj možností IT nás motivuje k zmenám štandardného spôsobu podnikania k čoraz častejšiemu outsourcingu služieb na udržanie moderných trendov v praxi.